FASTCAMPERE

Når dere skal etablere dere ved ferieparken har dere kanskje behov for:
 • Transport av vogn fra hovedvei frem til vognplass
 • Elektriker til diverse
 • Graving til fundamenter og lignende
 • Bygging av terrasser m.m
 • Levering av jord, sand, m.m

Ta kontakt med Knut Arve på 932 56 607 for mer info.

Randøy Feriepark har en åpen Facebook-side og en lukket som kun er for leietakere. Info vil normalt bli lagt ut på ferieparkens lukkede Facebook-side.

Sammendrag av kommunale reguleringsvedtekter:

 • Det er ikke tillatt med tretelt.
 • Det skal min. være 8 meter mellom vognene eller 4 meter mellom vogn og naboens utestue.
 • Disponibelt areal for hver vognplass skal være min. 150 m2.
 • Maks utbygget areal for vanlige vogner er 100m2. (Vogn+platting+isocamp+utestue)
 • Maks utbygget areal for husvogner er 150m2. (Vogn+platting+isocamp+utestue)
 • Marplatting skal bygges oppå singel med max høyde 50 cm fra bakke.
 • Rekkverk har maks høyde på 90 cm.
 • Levegger skal ikke være høyere en vogn eller maks høyde på 1,8 m. Det kan bygges tak over levegger (to sider levegg og en side vogn), men den fjerde siden må være åpen og maks areal under tak er 15 m2.
 • Det er tillatt å bygge en bod med innvendige mål på 2 m2 frittstående eller i utestue. Bodens areal inngår i det totale arealet på 15m2.
 • Mønehøyde på utesue skal ikke overstige høyde på vogn.
 • Maks møne høyde på vogn er 2.8m fra platting.
 • Byggverk skal utføres med vanlig bindingsverk og utseende må være mest mulig diskrè samt være malt med landskapsvennlige farger.
 • Avløp må tilkobles avløpsanlegg.
 • Leietakere kan plante mindre busker, trær og blomster.
 • Dersom det avdekkes bygg som er i strid med gjeldene vedtekene vil de som har dette måtte rive/bygge om dette slik at blir i tråd med gjeldene vedtekter.
 • Utleier har ikke ansvar for leietakere sine bygg. Det plikter hver leietaker å sette seg inn i gjeldene regler før bygg blir oppført.